fbpx

Пълен списък на модификации – Ксеноандрогени

(Norman Gross, MD – Vaclav Bauer, MD & alumni)

Пълен списък на модификации – ксеноандрогени

00001 #2686pk all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00002 #3667er all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00003 #3667fj all-rac-alpha-tocopheryl-acetate Лабораторно тестван

00004 #3667su all-rac-alpha-tocopheryl-acetate Лабораторно тестван

00005 #3667uu all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00006 #3668ar all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00007 #3668ax all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00008 #3668bd all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00009 #3668ee all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00010 #3668fh all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00011 #3668fh* all-rac-alpha-tocopheryl-acetate Лабораторно тестван

00012 #3668wu all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00013 #3668xb all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00014 #3690au all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00015 #3692hf all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00016 #3692kd all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00017 #4763hf all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00018 #4999xk all-rac-alpha-tocopheryl-acetate Търговско производство от MegaGear

00019 #4999xm all-rac-alpha-tocopheryl-acetate Лабораторно тестван

00020 #5322ad all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00021 #5323gg all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00022 #5323re all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00023 #5745bf all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00034 #5750bm all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00025 #5750bq all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00026 #5750oi all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00027 #5750sr all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00028 #5753yy all-rac-alpha-tocopheryl-acetate Лабораторно тестван

00029 #5753zh all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00030 #5802hs all-rac-alpha-tocopheryl-acetate Лабораторно тестван

00031 #5802ri all-rac-alpha-tocopheryl-acetate Лабораторно тестван

00032 #5982er all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00033 #5982jt all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00034 #5982ll all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00035 #5982mp all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00036 #5984ab all-rac-alpha-tocopheryl-acetate Лабораторно тестван

00037 #5984sj all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00038 #5988eh all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00039 #5988uj all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00040 #5998cf all-rac-alpha-tocopheryl-acetate Търговско производство от MegaGear

00041 #6002br all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00042 #6037yb all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00043 #6072 sj all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00044 #6072hd all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00045 #6072pi all-rac-alpha-tocopheryl-acetate Лабораторно тестван

00046 #6072qu all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00047 #6073fu all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00048 #6289xn all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00049 #6352ui all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00050 #6477hs all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00051 #6484tb all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00052 #6847wm all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00053 #7032jk all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00054 #7036ls all-rac-alpha-tocopheryl-acetate Лабораторно тестван

00055 #7194kb all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00056 #7233sp all-rac-alpha-tocopheryl-acetate Търговско производство от MegaGear

00057 #7277mi all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00058 #7298vt all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00059 #7339cj all-rac-alpha-tocopheryl-acetate Търговско производство от MegaGear

00060 #7362jg all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00061 #7399mu all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00062 #7503kd all-rac-alpha-tocopheryl-acetate Лабораторно тестван

00063 #7615zc all-rac-alpha-tocopheryl-acetate Търговско производство от MegaGear

00064 #7901ad all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00065 #7923pp all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00066 #8111xm all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00067 #8111xx all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00068 #8163pd all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00069 #8266gs all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00070 #8365nd all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00071 #8371wd all-rac-alpha-tocopheryl-acetate Търговско производство от MegaGear

00072 #8372dk all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00073 #8372xe all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00074 #8374dr all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00075 #8400gd all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00076 #8400ve all-rac-alpha-tocopheryl-acetate Лабораторно тестван

00077 #8423os all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00078 #8428ne all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00079 #8429vr all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00080 #8473hf all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00081 #8852rr all-rac-alpha-tocopheryl-acetate Търговско производство от MegaGear

00082 #8943hz all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00083 #9027ah all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00084 #9070jf all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00085 #9088kd all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00086 #9164sp all-rac-alpha-tocopheryl-acetate Търговско производство от MegaGear

00087 #9266iw all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00088 #9320pj all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00089 #9420xb all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00090 #9476ug all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00091 #9503vv all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00092 #9562cz all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00093 #9632do all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00094 #9682vt all-rac-alpha-tocopheryl-acetate

00095 #9974kl all-rac-alpha-tocopheryl-acetate Лабораторно тестван

00096 #1288pe gamma tocotrienol

00097 #1384ud gamma tocotrienol

00098 #1589hs gamma tocotrienol

00099 #1947ys gamma tocotrienol

00100 #2074kd gamma tocotrienol Лабораторно тестван

00101 #2483it gamma tocotrienol Лабораторно тестван

00102 #2483kd gamma tocotrienol Лабораторно тестван

00103 #2483og gamma tocotrienol

00104 #2483sc gamma tocotrienol

00105 #2483sw gamma tocotrienol

00106 #2483yd gamma tocotrienol

00107 #2700pr gamma tocotrienol

00108 #2740nm gamma tocotrienol

00109 #2957xt gamma tocotrienol

00110 #2999qu gamma tocotrienol

00111 #3094hd gamma tocotrienol

00112 #3094pe gamma tocotrienol

00113 #3164xb gamma tocotrienol Лабораторно тестван

00114 #3178or gamma tocotrienol

00115 #3195aw gamma tocotrienol

00116 #3195re gamma tocotrienol

00117 #3485lc gamma tocotrienol

00118 #3582he gamma tocotrienol

00119 #3593jf gamma tocotrienol Лабораторно тестван

00120 #3859fu gamma tocotrienol

00121 #3923vb gamma tocotrienol

00122 #4012ud gamma tocotrienol

00123 #4249qs gamma tocotrienol

00124 #4277mx gamma tocotrienol

00125 #4280gc gamma tocotrienol

00126 #4420wi gamma tocotrienol

00127 #4462ng gamma tocotrienol

00128 #4739ya gamma tocotrienol

00129 #4793kw gamma tocotrienol

00130 #4899pa gamma tocotrienol

00131 #4901ow gamma tocotrienol

00132 #4922ll gamma tocotrienol

00133 #4965sd gamma tocotrienol Лабораторно тестван

00134 #5309oo gamma tocotrienol Лабораторно тестван

00135 #5720oc gamma tocotrienol

00136 #5738jn gamma tocotrienol

00137 #5937us gamma tocotrienol Лабораторно тестван

00138 #6033ym gamma tocotrienol

00139 #6299br gamma tocotrienol

00140 #6392kd gamma tocotrienol

00141 #6739gd gamma tocotrienol

00142 #6937hs gamma tocotrienol

00143 #7339at gamma tocotrienol

00144 #7473pe gamma tocotrienol

00145 #7492hl gamma tocotrienol

00146 #7634js gamma tocotrienol

00147 #7964aq gamma tocotrienol

00148 #8188ey gamma tocotrienol

00149 #8201ls gamma tocotrienol Лабораторно тестван

00150 #8444bc gamma tocotrienol

00151 #8972pp gamma tocotrienol

00152 #9184fg gamma tocotrienol

00153 #9191rm gamma tocotrienol

00154 #9473us gamma tocotrienol

00155 #9504bk gamma tocotrienol

00156 #9943oe gamma tocotrienol

00157 #1099ye nicotinamide

00158 #1483kr nicotinamide

00159 #1548ow nicotinamide

00160 #1843te nicotinamide

00161 #2007nz nicotinamide Търговско производство от MegaGear

00162 #2084lx nicotinamide

00163 #2207jd nicotinamide

00164 #2478vq nicotinamide

00165 #2495fj nicotinamide

00166 #2499la nicotinamide

00167 #2644pr nicotinamide

00168 #2649ks nicotinamide Лабораторно тестван

00169 #2694eb nicotinamide Лабораторно тестван

00170 #2700zn nicotinamide

00171 #2735ak nicotinamide Лабораторно тестван

00172 #2746ro nicotinamide

00173 #2749fh nicotinamide

00174 #2794vn nicotinamide

00175 #2858su nicotinamide

00176 #2980ke nicotinamide

00177 #3504or nicotinamide

00178 #3720ua nicotinamide Търговско производство от MegaGear

00179 #3740cc nicotinamide

00180 #3740lg nicotinamide

00181 #3748vj nicotinamide

00182 #3748zv nicotinamide

00183 #3822qd nicotinamide Търговско производство от MegaGear

00184 #3849ut nicotinamide

00185 #4210ij nicotinamide

00186 #4639pg nicotinamide

00187 #4658lw nicotinamide

00188 #4658qy nicotinamide

00189 #4692yt nicotinamide

00190 #4721aa nicotinamide

00191 #4723cj nicotinamide

00192 #4728fd nicotinamide

00193 #4728nn nicotinamide

00194 #4750hc nicotinamide

00195 #4822fp nicotinamide

00196 #4854kb nicotinamide

00197 #5021so nicotinamide

00198 #5093hf nicotinamide

00199 #5192nf nicotinamide Лабораторно тестван

00200 #5264rk nicotinamide

00201 #5284vg nicotinamide Лабораторно тестван

00202 #5372zu nicotinamide

00203 #5543mv nicotinamide

00204 #5552xb nicotinamide

00205 #5573ch nicotinamide

00206 #5746of nicotinamide

00207 #5783wy nicotinamide Лабораторно тестван

00208 #5836ci nicotinamide

00209 #6004ne nicotinamide

00210 #6824ue nicotinamide

00211 #6833jv nicotinamide

00212 #6920wq nicotinamide

00213 #7200gf nicotinamide

00214 #7248jd nicotinamide

00215 #7328kk nicotinamide

00216 #7493dk nicotinamide

00217 #7709ap nicotinamide

00218 #7754hs nicotinamide Лабораторно тестван

00219 #7793xm nicotinamide Лабораторно тестван

00220 #7804wx nicotinamide

00221 #7991cx nicotinamide

00222 #8009bc nicotinamide

00223 #8192wu nicotinamide

00224 #8194hd nicotinamide

00225 #8264pa nicotinamide Търговско производство от MegaGear

00226 #8291nz nicotinamide Лабораторно тестван

00227 #8302ck nicotinamide

00228 #8520mm nicotinamide

00229 #8573jz nicotinamide

00230 #8603ud nicotinamide

00231 #8671wp nicotinamide

00232 #8863gd nicotinamide

00233 #8910oi nicotinamide

00234 #8934zz nicotinamide Лабораторно тестван

00235 #8977nr nicotinamide

00236 #9174ow nicotinamide

00237 #9183ga nicotinamide

00238 #9244nw nicotinamide

00239 #9328rv nicotinamide

00240 #9344ks nicotinamide

00241 #9348fa nicotinamide

00242 #9419sj nicotinamide

00243 #9450ie nicotinamide

00244 #9455vk nicotinamide

00245 #9473rr nicotinamide Лабораторно тестван

00246 #9488ol nicotinamide Лабораторно тестван

00247 #9488zz nicotinamide

00248 #9573ls nicotinamide

00249 #9722ma nicotinamide

00250 #9738vr nicotinamide

00251 #9762ar nicotinamide

00252 #9853kf nicotinamide

00253 #9935xk nicotinamide

00254 #9953bw nicotinamide Лабораторно тестван

 

 

Източник: http://ej-endocrinology.org/xenoandrogens-mods.html

Share This