fbpx

Едно проучване направено от екипа на musqle.de

Целта на проучването:
Ксеноандрогените се появиха сравнително скоро и придобиха значителна популярност сред бодибилдърите.
Поддръжниците им твърдят, че те са вещества, много подобни като ефект на анаболните стероиди, но много по-малко вредни за човешкото здраве.

Подобни твърдения често могат да се чуят от различни производители на спортни добавки, но те рядко се основават на нещо повече от добри намерения, става дума по-скоро за некоректна реклама.

Поради биологичните свойства и специфичния им начин на действие ксеноандрогените са не добре разбрани. Затова ние решихме да тестваме някои от веществата, които се продават на пазара.

Използвани методи и продукти:

От 12 налични модела ксеноандрогени избрахме комбинация от 2: Tren-enant 150 и Danabol. Както се предполага от техните имена, това би трябвало да бъдат легални алтернативи на Trenboloneenanthate и Dianabol (methandienone), произведени от MegaGear Ltd.

Дозировка:

Tren-enant 150, инжектиран мускулно веднъж седмично, Danabol, 3 таблетки на ден (1/1/1).

Измерването на мускулната маса се прави с IN BODY 230 – сертифицирано устройство (производител BIOSPACE) , с което се действа всяка сряда сутрин. Един час по-късно се прави контролно измерване.

Доброволците:

Нашите доброволци бяха 48 мъже на възраст между 19 и 43 години. 8 от тях са имали известен опит в употребата на анаболни стероиди. Разделихме пациентите на две групи: ксеноандрогенна група (Х група) и контролна група (С група). На 24 мъже от контролната група е давано плацебо. Нашият малък тест беше на сляпо, което означава, че нито доброволците, нито колегите, извършващи измерванията, не знаят кой използва плацебо и кой използва ксеноандрогени.

Средното тегло на доброволците беше 83,2 кг.

Продължителност на изследването:

Тестът продължи 12 седмици – времето, препоръчано от производителя на наличните в търговската мрежа ксеноандрогени. Всички доброволци завършиха теста докрай.
Тренировки, хранителен режим и допълнително суплементиране:

И двете групи от доброволци бяха на високопротеинова диета (около 1,5 г протин на 1 кг телесно тегло) и подложени на тежки тренировки 3 пъти седмично по време на целия период на проучването.
Тренировките се състояха предимно от 3 основни упражнения: клекове с щанга, преси с дъмбели от лежанка, и дърпане на горен скрипец с тесен хват.
Никакви други медикаменти и добавки не са били ползвани 2 седмици преди теста и през целия период на провеждането му.

Резултати:

Средният ръст на чистата мускулна маса за цялата група:

1.    Седмица: 0 kg
2.    Седмица: 0.1 kg
3.    Седмица: 0.2 kg
4.    Седмица: 0.3 kg
5.    Седмица: 0.4 kg
6.    Седмица: 0.4 kg
7.    Седмица: 0.5 kg
8.    Седмица: 0.6 kg
9.    Седмица: 0.6 kg
10.  Седмица: 0.6 kg
11.  Седмица: 0.6 kg
12.  Седмица: 0.6 kg

Средната стойност на повишаване на общата чиста мускулна маса за 12-седмичния експеримент беше 4,9 кг. Увеличаването на мускулната маса нараства постепенно от нищо в първата седмица до 0,6 кг през последните 5 седмици.

Странични ефекти:

Петима от доброволците са докладвали за странични ефекти. Двама от тях се оплакали от акне и един – от леки стомашни болки. Страничните ефекти изчезват две седмици след спирането на употребата на ксеноандрогени. Трябва да се подчертае, че пълни медицински прегледи преди и след употребата на ксеноандрогени не са били включени в този тест. По тази причина не е възможно да се изключи допълнителни усложнения, произтичащи от използването на такива продукти.

Важно е също да се има в предвид, че са били тествани само 2 от12-те търговски достъпни ксеноандрогени.

Поради ограничения обхват на проучването не трябва да се изключва възможността страничните реакции да са причинени от други фактори.

Заключение:
Мускулният растеж, причинен от ксеноандрогените, изглежда значителен и е очевидно по-висок от контролната група.
Повишаването на мускулната маса през първите 7 седмици не е значително и е подобно на покачването на групата, която е била само на високопротеинова диета и тежки тренировки.
Според нашата прогноза чистото увеличение на телесната маса, причинено от комбинация на ксеноандрогени, високо протеинова диета и тежки упражнения, ще доведе до резултати между 1/3 и ¼ по-малки от комбинацията ААС (анаболни андрогенни стероиди), високо протеинова диета и тежки тренировки. Би било интересно да се сравнят ефектите на ксеноандрогените с тези на ААС, но поради етични и правни причини ние не работим с AAC група. Можем да ползваме само непотвърдени данни, когато се сравняват двете групи вещества.
Интересно е, че някои от хората реагират много слабо на терапията с ксеноандрогени. В нашия случай няколко от доброволците отчитат много по-малък мускулен растеж, отколкото останалата част от групата. (В действителност техният мускулен растеж е сравним с този на контролната група.)
Почти всички доброволци с малък мускулен растеж в групата твърдят,че преди са употребявали ААC. Затова би могло да се спекулира, че употребата на ААС изостря чувствителността на рецепторите AR при някои хора до такава степен, че те са по-малко чувствителни към терапия с ксеноандрогени . Но това наистина са само спекулации. Нашата работна теза изисква по-нататъшно утвърждаване и допълнителни проучвания.

 

Източник: musqle.de

Share This