fbpx

Изглежда, че Метиленовото синьо (MB) има и други въздействия в допълнение към добре познатите ефекти върху митохондриите. Посочените по-долу изследвания разкриват способностите на МВ да антагонизира влиянието на естрогена върху пролактина, размера на хипофизата и нивата на допамин.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10984069
„Метилен Блу (метиленово синьо)понижава нивата на пролактин в предния дял на хипофизата и инхибира повишения на пролактина след прилагането на естрадиол бензоат. Настоящите резултати предполагат, че DA(?) на предния дял на хипофизата могат да играят важна роля при причинената от естрогена хиперплазия на предния дял на хипофизата и туморни образувания и че антиоксидантните медикаменти като Метилен блу могат да отслабят предизвикания от естрогена растеж на хипофизата. Това може да се получи чрез повишаване на DA нивата, свързано с потискането на D-2 рецепторите на предния дял на хипофизата. „

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10984069
„ Открихме, че лечението с Т3 или МВ предотвратява и предизвиканата от естрогена (естроген – индуцираната) катехоламинергично инхибиране и нарастването на DА-2 допаминовите рецептори в предната част на хипофизата. В контраст с Т3, приемането само на МВ също леко понижава теглото (или може би плътността) на предния дял на хипофизата. Нивата на кръвния серум и съдържанието на пролактин се повишават след лечение с естрадиол бензоат (ЕВ), докато Тз и МВ частично отслабват пролактиновата хиперсекреция след прилагането на естроген. Това е в съответствие с отслабването на предизвиканото от ЕВ инхибиране на допаминергичната система от Т3 и МВ. МВ, приеман в комбинация с ЕВ също отслабва повишената от ЕВ активност на аденохипофизната  NO синтаза, което играе важна роля в регулацията на пролактиновата секреция.  Необходими са по-нататъчни проучвания върху катехоламинергичните системи, хипофизните рецептори, нитрергичните системи и  механизми на междуклетъчната сигнална трансдукция, за да се изучи по-добре трансформацията на хипофизния тумор, както и да се открият нови подходи при лечението на пациенти с това заболяване.“

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8218149
„..мъжките плъхове, получили естрадиол бензоат в дълго действаща микрокристална суспензия (1mg на плъх  интрамускулно два пъти в седмицата), МВ 0,5% в храната и комбинация от естрадиол и МВ. След три седмици МВ частично инхибира растежа на предния дял на хипофизата, причинен от въздействието на естрадиола, както и частично инхибира повишението на съдържанието на сАМР. МВ не повлиява повишението на съдържанието на GMР, нито съотношението c AMP/cGMP в предната част на хипофизата, което обаче се понижава под влиянието на естрадиола. Това понижение не се изменя от МВ. От друга страна, повишаването на пролактина в кръвта след прием на естрадиол се инхибира от МВ, въпреки че съдържанието на пролактин в предния дял на хипофизата не се инхибира. „

Share This