fbpx

След като не успяват да открият ефективни лекарства за многобройните заболявания, засягащи ветерани, лекарите отново се обръщат към ефективни методи, успешно прилагани през първата половина на 20-ти век. Един от тези методи е прилагането на прегненолон. Появяват се все повече изследвания и клинични проучвания за ефекта от прегненолон при различни състояния, включително депресия,  посттравматичен стрес, зависимости, аутизъм, дори „абстрактни“ патологии като самотност.

Следващото изследване показва, че прегненолонът е спомогнал за облекчение на хронична болка в кръста при военни ветерани. Използва се същия протокол като при хора със шизофрения – приложеният прегенолон достига максимум от 500мг дневно в две дози през последната седмица. Прегненолонът повишил нивата на невростероиди като алопрегненолон, известен със своя анестетичен ефект. Това е механизмът, който авторите предлагат като обяснение на ползите от приема на прегненолон.

Според Пийт хроничната болка в кръста е свързана с ендотоксин и някои от невростероидите, произтичащи от прегнонолон (алопрегненолон, прогестрон и 5a-DHP) имат известен анти-ентодоксичен ефект чрез блокиране на рецептора 5-HT3. Според мен това е реалният механизъм на действие. Независимо от предложеното обяснение, радвам се, че медицината започва да признава потенциала на прегненолона като безопасно средство при лечението на хронични състояния.

https://www.medscape.com/viewarticle/911646

New Drug Discoveries Aim to Help Veterans, Others With Chronic Pain
“…Pregnenolone is a neurosteroid, which are endogenous molecules enriched in the brain, she said. They are synthesized de novo from cholesterol and are produced in the adrenal glands, gonads, and other peripheral tissues. They are neuroactive and and have pain-relieving properties. They are modulators of GABAAreceptors (proteins that were revealed as the potential target of a post-partum depression treatment a decade ago in experiments with mice) and NMDA receptors and others. They have at least 7 properties relevant to pain relief, as they are potentially neuroprotective, anxiolytic, anticonvulsant, antidepressant, anti-inflammatory, anti-apoptotic (protecting the nerves), and have anti-aggression properties. The study enrolled 41 veterans in a treatment group taking pregnenolone, and 41 in the placebo group. The primary endpoint was the mean weekly pain rating scales averaged from daily pain diaries. Neurosteroids and other small molecules were taken via blood samples. The dosage of pregnenolone for those in the treatment group was 50 mg twice a day for 1 week, then 150 mg twice a day for 1 week, then 250 mg twice a day for 2 weeks. The pregnenolone group did significantly better than the placebo group, with a 20% reduction in pain versus a 4% reduction in the placebo group. In addition, their low back pain ratings were inversely related with serum neurosteroid levels, suggesting that their lack of those neurosteroids could have been contributing to their pain. Additionallythey had reduced levels of pain interfering in work and activity.”

Източник:

http://haidut.me/?p=14