fbpx

Както посочва статията по-долу, над 20% от ветераните  се връщат от фронта с посттравматичен стрес. Това е разрушително психично състояние, което не само лишава човек от способността му да участва пълноценно в обществото, но често го насочва към насилствено и убийствено или самоубийствено поведение. Според теорията на Рей Пийт, произхода на посттравматичния стрес изглежда доста ясен. И наистина, ранните изследвания през 80-те години на 20-ти век предоставят силни доказателства в полза на това, че кортизолът е фактор, предизвикващ посттравматичен стрес. Въпреки това, поради анонимно писмено изявление и общи протести от страна на Големите фармацевтични компании, връзката на кортизола с посттравматичния стрес беше оспорвана. Водите бяха размътени от често фалшиви изследвания, които се усъмниха във обързаноста между ендокринологията и психичното здраве. Е, изглежда, че връзката с кортизола най-после излиза на светло. Както показва изследването по-долу, повишените нива на кортизол, и ниските нива на тестостерон (Т), са определящи за това  дали някой би развил посттравматичен стрес или не. Смятам, че ниският тестостерон не е единственият фактор, а по-скоро общата липса на ендогенни анти-кортизолни фактори като прогестерон, DHEA, тироидна жлеза, прегненолон и др. Така че би било интересно да се види същото изследване повторено с измервания и за тези други анти-кортизолни хормони. Макар идваща със закъснение, тази малка стъпка със сигурност е в правилната посока.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030645301630676X

https://www.psypost.org/2017/03/ptsd-risk-can-predicted-hormone-levels-prior-deployment-study-says-48101?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=PsyPost_TrendMD_0

“…Up to 20 percent of U.S. veterans who served in Iraq and Afghanistan developed symptoms of post-traumatic stress disorder from trauma experienced during wartime, but new neuroscience research from The University of Texas at Austin suggests some soldiers might have a hormonal predisposition to experience such stress-related disorders. Cortisol — the stress hormone — is released as part of the body’s flight-or-fight response to life-threatening emergencies. Seminal research in the 1980s connected abnormal cortisol levels to an increased risk for PTSD, but three decades of subsequent research produced a mixed bag of findings, dampening enthusiasm for the role of cortisol as a primary cause of PTSD. However, new findings published in the journal Psychoneuro-endocrinology point to cortisol’s critical role in the emergence of PTSD, but only when levels of testosterone — one of most important of the male sex hormones — are suppressed, researchers said.”

“…“Recent evidence points to testosterone’s suppression of cortisol activity, and vice versa. It is becoming clear to many researchers that you can’t understand the effects of one without simultaneously monitoring the activity of the other,” said UT Austin professor of psychology Robert Josephs, the first author of the study. “Prior attempts to link PTSD to cortisol may have failed because the powerful effect that testosterone has on the hormonal regulation of stress was not taken into account.”

Източник:

http://haidut.me/?p=45