fbpx

Изследването разглежда връзките между околната температура и престъпната дейност, откривайки, че по-високите температури корелират с по-ниска плътност на SERT и, следователно, повишени нива на екстрацелуларен серотонин. Протеинът SERT е този, който дезактивира серотонина и е натриево-зависим протеин.

https://en.wikipedia.org/wiki/Serotonin_transporter

За съжаление, популярната публикация, която коментира това изследване, включва собствени тълкувания на резултатите на изследването и твърди, че по-високите нива на серотонин довеждат до по-голяма импулсивност, докато изследването фактически открива точно обратното. Не е импулсивността, която предизвиква престъпната дейност, а самият серотонин, като насърчава психози и насилствено поведение. Време е мейнстрийм медиите най-после да започнат да съобщават, че серотонинът не е “щастлив хормон”, а по-скоро един от основните причинители на престъпно поведение в човека.

https://www.nature.com/articles/s41598-017-06720-z

https://www.zmescience.com/science/weather-crime-connection-04234

“…Tracking ambient temperature and crime rates, a Finland study used nearly two decades of data to identify a possible connection between them. Researchers found that temperature changes were responsible for 10 percent of fluctuations in the nation’s crime rates — a 1.7 percent increase in criminal activity for each degree centigrade rise in the temperature. More specifically, the study found that increased serotonin levels resulting from high temperature likely contributed to increased impulsivity and a higher risk of crimes. “

Източник:

http://haidut.me/?p=76