fbpx //*** post tags***/

Модерната биология се центрира около редукционисткия, механичен поглед върху човешкототяло и тези възгледи проникват и в конвенционалната, и в алтернативнатамедицина.

Всяка една система в човешкото тяло се счита за отделна и независима от другите. Например функцията на сърцето не е свързана към функцията на мозъка, които не сасвързани с функцията на черния дроб и т.н.

Главния фокус на конвенционалната медицина е лечението на симптоми. Ако холестеролът е висок, тогава се предписват медикаменти за неговото понижаване. Ако кръвнотоналягане е високо, се предписват лекарства за понижаването му. Ако имуннатасистема е свръх-активна, се назначават имуносупресори.

За да се разбере каква е причината за съвременната епидемия от симптоми и заболявания,трябва да се погледне по-задълбочено в генетиката.

(Напоследъквсе по-често се обръща внимание на факторите на начина на живот като допринасящи за някои заболявания, но все още фокуса върху това не едостатъчен.)

Алтернативната медицина често следва подобна траектория, където медикаментите се заместват от„естествени“ хранителни добавки или други симптомно-базирани лечения. Докато на факторите на начина на живот  се обръща все по-голямо внимание, много хора, поддръжници на алтернативната медицина продължават да приемат шепи с добавки всеки ден, всяка една от тях за лечениена отделен симптом.

Много други не-конвенционални медицини, като интегративната и функционалната медицина, попадат под същите редукционистки тенденции. При тях може и да не се избързва с предписването на медикаменти и може да се обръща по-голямо внимание на факторите на начина наживот на пациента, но все се фокусират върху независимите причини за различните състояния. При тези форми на медицина, съществува безнадеждно търсене  причините за появата на симптом или заболяване. Постоянно се следи за  откриването на форми на недостиг на хранителни вещества, хормонален дисбаланс, излагане на токсични вещества от мухъл, излагане на вредни електромагнитни полета, чревни инфекции, токсични тежки метали или други вредни влияния на околната среда и решението на тези проблеми е премахването на фактора, който ги причинява.

Всички проблеми със здравето и причините, които ги предизвикват се свеждат до един много важен фактор – енергия.

Защо енергия?

Енергията е задвижващата сила зад всички наши функции и цялостната ни структура. Като такава, тя служи като обединяващ принцип, който лежи в основата на нашето здраве.

Енергията ни позволява да дишаме, мислим, храносмиламе, спим, заздравяваме раните си, да се движим и всички други процеси, за които можем да се досетим. Енергията също поддържа нашата структура – тази на всяка отделна клетка до тези на мускулите,костите, фасциите, кожа, коса, нокти и другите тъкани. 

Ето защо е логично, че на практика всички състояния и симптоми, които изживяваме са врезултат от липсата на енергия, което потиска правилната функция и структура.

Точно така,всички състояния – от изтощението до автоимунните заболявания (1, 2, 3), дибета и инсулиновата резистентност (4, 5, 6, 7), затлъстяването (8), рака (9), хипертонията,алергиите, фибромиалгията, невро-психиатричните и невро-дегенеративните състояния (10, 11, 12) като Алцхаймер,Паркинсон, амиотрофната артериална склероза, Хънтингтън, депресията,биполярното разстройство, шизофренията и аутизма, както и много други състоянияса резултат на дефицит на енергия (13).

Така че има смисъл да променим фокуса си върху здравето – от индивидуалните симптоми, състояния и причини да се насочим към био-енергетична гледна точка.

Био-енергетичен поглед върху здравето

Ако се фокусираме върху начините, по които телата ни произвеждат енергия, можем да установим как да обърнем процесите на енергиен дефицит.

Енергията се произвежда от митохондриите, или„двигателите“ на нашите клетки чрез процес, наречен клетъчно дишане. При тозипроцес се оползотворяват хранителните вещества като въглехидрати и мазнини, както и други като витамини, минерали и кислород, като така произвеждат енергия. Тази енергия се трансформира в молекула, наречена аденозин-трифосфат (АТФ).

Енергията, произведена от митихондриалното клетъчно дишане след това се използва във всички функции – дишане, работа насърцето , както и поддържане на стуктурата.

Енергията също се оползотворява за справянето с различни стресори, които представляват всички външни енергийни нужди –физическа активност (упражнения и спорт) и умствена дейност (разрешаване напроблеми, емоции), в допълнение и процесите на справяне с други фактори като инфекции, излагане на вредни влияния в токсични среди, за детоксикация от ендотоксини и др.

С други думи, ето защо тези разнообразни причини за различните заболявания не са независими една от друга – техните ефекти се упражняват поради една основна причина – изчерпване на енергийните депа.

Ако не притежаваме достатъчно енергия, за дасе справим с тези стресори, да осъществяваме базовите си функции и да поддържаме нашата структура, започват да се появяват проблеми със здравето. Енергията за изпълнението на функциите на организма трябва да се придобие отнякъде, от целостта на структурата на тялото и нейното експлоатиране. С времето, това предизвиква изтощаване и влошаване на правилното функциониране, което евентуално може да доведе до хронични състояния, които днес се наблюдават в епидемични пропорции.  

За да може да се предотвратят тези процеси и дори да се обърнат, следва да се подобри митохондриалното дишане за да сепроизвежда по-голямо количество енергия и да се редуцират стресорите, като потози начин да се остави повече енергия за възстановяване и поддържане на структурата  на тялото.

Множеството опасности на енергийния дефицит

Липсата на енергия има ефект върху всички аспекти на нашето здраве.

Заради факта, че енергията е задвижващата силана всички наши функции, нейната липса може да доведе до всички видове симптоми. Някои от тях са студени ръце и крака и чувството на студ по всяко време,световъртеж, покачване на теглото, загуба на мускулна маса, косопад, липса на либидо, раздразнение и нестабилно поведение, трудно съсредоточаване, чупливи нокти, суха кожа, безсъние, постоянен глад и нужда от храна, липса на апетит,хронични инфекции, депресии, пременструален синдром, главоболие и мигрена, отоки подуване, безплодие и други подобни симптоми.

На практика всички от описаните симптоми се наблюдават в MinnesotaStarvation Experiment –изследване на резултатите от гладуване и лишаване на тялотоот доставки на енергия. В този експеримент, провеждан през 1940те години,участниците са поставени на диети от около 1 800 калории на ден за период от 6месеца. Тази диета с ограничен прием на калории не е много далече от тези,които се препоръчват за загуба на мазнини днес, изчислени на база на височинатаи теглото на участника.

Ефектите от този тип хранителен режим са удивителни и напълно променили живота на участниците. Здравето им се е влошило неимоверно, като изпитали всякакви видове симптоми, включващи от споменатите по-горе. Отнело е период от 2 месеца до 2 години прием от 4 000-5 000 калориина ден за пълно възстановяване на здравето на участниците.

Този експеримент е изучавал енергийния дефицит в контекста на ниско-калорийната диета, който е сигурен начин за редуциране наналичната използваема енергия. Въпреки това в днешно време, също изпитваме енергиен дефицит, дори и при нормално хранене или при прием на високо-калорийни храни.

Клетъчното дишане, или производството на енергия, може да се потисне чрез множество фактори, като прием на храни, богатина поли-ненаситени мастни киселини, дефицит на хранителни вещества, ендотоксини. Така че, дори и да приемаме достатъчно храна, това не означава, чеможем да я преобразуваме в използваема енергия. Това е основната причина за покачването на теглото. При това тук не се прибавят факторите на външните стресори, токсините и лъченията, на които сме изложени в околната нисреда. 

Повишаването на доставките на енергия чрез подобряване на клетъчното дишане и редуцирането на енергийните нужди са начините, по които можем да се преборим с по-малките симптоми на енергиен дефицит, като студени крака и ръце, но и на по-сериозни като покачване на теглото, безплодие и  хронични заболявания.

Как точно можем да направим това?

Не съществува прост отговор. Този процес се влияе от почти всички фактори на външната и вътрешна среда, от храната, която приемаме до количеството на слънчева светлина, която получаваме.

РЕФЕРЕНЦИИ:


Share This